container saigon

Container Saigon – Phát hiện hàng chục container hàng cấm về cảng